The Lucky Ones
       
     
TLO_01.jpg
       
     
DSC_1412.jpeg
       
     
DSC_2483.jpeg
       
     
DSC_0383.jpeg
       
     
DSC_2506.jpeg
       
     
DSC_0597.jpeg
       
     
DSC_2716.jpeg
       
     
merlin_136006575_13fd995a-fda8-4c3c-b7a0-5fde9eed9c5c-superJumbo.jpg
       
     
The Lucky Ones
       
     
The Lucky Ones

Ars Nova

The Connelly Theater

Music, Shaun & Abigail Bengson

Book, Sara Gancher

Director, Anne Kaufman

Choreography, Sonya Tayeh

Set, Rachel Hauck

Costumes, Ásta Bennie Hostetter

Sound, Nick Kourtides

Photos, Ben Arons

TLO_01.jpg
       
     
DSC_1412.jpeg
       
     
DSC_2483.jpeg
       
     
DSC_0383.jpeg
       
     
DSC_2506.jpeg
       
     
DSC_0597.jpeg
       
     
DSC_2716.jpeg
       
     
merlin_136006575_13fd995a-fda8-4c3c-b7a0-5fde9eed9c5c-superJumbo.jpg